© 2007 Koit Pikaro
Tegemised

Kõne arupärimise üleandmisel Riigikogus 11.12.2006. a.

05.02.07 15:01

Austatud härra esimees! Austatud Riigikogu! 16 Riigikogu liikme nimel ja nende allkirjadega annan üle arupärimise Eesti Vabariigi siseministrile.

 

Esitame selles ajakirjanduses ilmunud fakte Isamaaliidu ja tema noorema venna Res Publica rahastamise segaste, et mitte öelda räigemalt, skeemide kohta. Kui Res Publica rahastamisskeemid on saanud juba varem tuntuks, siis viimastel kuudel on korduvalt juttu olnud Isamaaliidu n-ö viisakal ja väliselt seaduslikul moel saadud rahalistest toetustest. Ajakirjanduses on tähelepanu pööratud ka erakondade, raudtee erastamise protsessi ja selles osalenud ärimeeste omavahelistele seostele.


Seoses avalikkusele esitatud ning meie seisukohalt kontrollimist ning hinnangut vajavate faktidega esitame arupärimises viis küsimust.


Kas pädevad uurimisasutused on asunud või asuvad uurima Isamaaliidu rahastajate ja Isamaaliidu juhtfiguuride vahelisi ebaseaduslikke tehinguid?


Kas on ilmnenud korruptiivseid seoseid suurettevõtete poolt tollastele valitsuskoalitsioonipartneritele eraldatud annetuste ja annetajatele osutatud heldete vastuteenuste vahel?


Kas Isamaaliitu ja temaga otseselt või kaudselt seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid on kontrollitud uurimisasutuste ja julgeolekuasutuste poolt, et tuvastada võimalike ebaseaduslike annetuste andmist?


Kas siseministri hinnangul on ajakirjanduses toodud väited tõesed või on tegemist ajakirjandusliku spekulatsiooni, valejärelduste või laimuga?


Milline on siseministri hinnang nendele juhtumitele? Aitäh!